سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی آمادگی دفاعی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات نوبت دوم پایه دوم متوسطه 94آمادگی دفاعی دوم متوسطه
2نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
3نمونه سوالات نوبت دوم پایه دوم متوسطه 94گروه بندی نشده
4نمونه سوالات نوبت دوم پایه دوم متوسطه 94گروه بندی نشده
5نمونه سوالات نوبت دوم پایه دوم متوسطه گروه بندی نشده
6سوالات استاندارد پایه دوم متوسطه دوم آمادگی دفاعی دوم متوسطه
7نمونه سوال کتاب سوم آمادگی دفاعی سا ل تحصیلی 93-92 آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
8نمونه سوال از کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه آمادگی دفاعی دوم متوسطه
9http://defa.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2987آمادگی دفاعی دوم متوسطه
10پاسخ پرسش های درس آمادگی دفاعی دوره اول متوسطه آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
11نمونه سوالات از درس هشتم و نهم از کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه سال تحصیلی 93 - 92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
12بانک سوال درس آمادگی دفاعی پایه ی سوم دوره متوسطه اول سال 93-92آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
13نمونه سوالات تشریحی درس هفتم از کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه سال 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
14نمونه سوالات تشریحی درس هفتم از کتاب آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه سال 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
15نمونه سوالات کامل کردنی از کتاب آمادگی دفاعی پایه ی دوم متوسطه سال 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
16نمونه سوالات چهار گزینه ای از کتاب آمادگی دفاعی پایه ی دوم متوسطه سال 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
17نمونه سوالات تشریحی از درس پنجم وششم پایه ی دوم متوسطه از کتاب آمادگی دفاعیآمادگی دفاعی دوم متوسطه
18نمونه سوالات تشریحی از کتاب آمادگی دفاعی پایه ی دوم متوسطه سال 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
19سوالات کامل کردنی درس آمادگی دفاعی دوم متوسطه سال تحصیلی 93-92 آمادگی دفاعی دوم متوسطه
20نمونه سوالات صحیح وغلط از کتاب دوم متوسطه سال تحصیلی 93-92آمادگی دفاعی دوم متوسطه
21سوالات کامل کردنی درس آمادگی دفاعی دوم متوسطه سال تحصیلی 93-92 آمادگی دفاعی دوم متوسطه
22نمونه سوالات کتاب سوم راهنمایی سال 91گروه بندی نشده
23سوالات كتاب آمادگي دفاعي متوسطه 2گروه بندی نشده
24سوالات كتاب آمادگي دفاعي متوسطه 1گروه بندی نشده
25نمونه سئوال از تمام کتاب درسیآمادگی دفاعی دوم متوسطه
26نمونه سئوال از تمام کتاب درسیآمادگی دفاعی دوم متوسطه
27نمونه ششمآمادگی دفاعی دوم متوسطه
28نمونه پنجمآمادگی دفاعی دوم متوسطه
29نمونه چهارمآمادگی دفاعی دوم متوسطه
30نمونه سومآمادگی دفاعی دوم متوسطه
31نمونه دومآمادگی دفاعی دوم متوسطه
32نمونه اولآمادگی دفاعی دوم متوسطه